Interview met Cootje van der Lans
Ze heeft het mooiste vak dat er is. Met haar uitgebreide kennis en ervaring binnen de oncologie en palliatieve zorg en aandacht voor de autonomie van de patiënten heeft ze veel kunnen betekenen bij Vivent Thuiszorg. Ze bleef altijd gericht op de inhoud en was er voor haar cliënten. Ook tijdens verschillende fusies en reorganisaties, van grootschalig werken naar werken n kleinere teams en marktwerking.
Mede door haar vasthoudendheid heeft ze samen met vele anderen mooi geslaagde projecten kunnen neerzetten. Ze is dankbaar voor de verschillende vormen van samenwerking, want samen met anderen heeft ze goede resultaten voor cliënten kunnen behalen. Een van deze projecten is continuïteitshuisbezoeken voor oncologiepatiënten.

Huisbezoek
Bij Vivent is ze een aantal jaar geleden samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis gestart met een project continuïteitshuisbezoeken voor mensen met longcarcinoom. Het gaat onder andere om praktische vragen, maar ook om mensen die een existentiële crisis doormaken. Nadat de huisbezoeken goed waren ingevoerd en succes hadden, zijn patiënten zich en masse gaan aanmelden voor een huisbezoek. De meerwaarde was helder. Er werd gekeken naar de lichamelijke en sociale situatie van de oncologie patiënt. Er kan zorg aangeboden worden door direct de thuiszorg in te schakelen. Gelukkig komen nu alle patiënten met kanker in aanmerking voor deze huisbezoeken, in elk stadium van de ziekte.

Autonomie van mensen
De ervaring van Cootje is dat je tijdens huisbezoeken een betere indruk krijgt of mensen thuis de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Bij hen thuis hoor je de echte knelpunten. Met huisbezoeken vergroot je de autonomie van mensen. Dat is heel belangrijk. De combinatie van spreekuur in het ziekenhuis en huisbezoek levert een vorm van nazorg bij zowel curatief als palliatief van opzet behandelde patiënten.
Ook vindt ze dat alle hulp die je kunt bieden belangrijk is. Het is een vangnet om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De patiënt bepaalt. Want niet elke patiënt heeft een huisbezoek nodig. Er zijn mensen voor wie een gesprek in het ziekenhuis voldoende is of die zich prima redden met hun naasten.

Intern georganiseerd
Uiteindelijk is voor deze continuïteitshuisbezoeken een structuur opgezet. Daarvoor is onder andere een contactpersoon op de afdeling oncologie in Jeroen Bosch ziekenhuis aangesteld en bij Vivent Thuiszorg is oncologie een aandachtsveld voor de wijkverpleegkundigen. Daarbij is het netwerk tussen de beide organisaties gestructureerd en hebben de besturen regelmatig contact met elkaar. Het netwerk heeft een coördinator en een zorgvuldige communicatie, dat zijn belangrijke voorwaarden.

Verschil gemaakt
Cootje merkt dat de kennis over de thuiszorg in het ziekenhuis op de afdelingen is toegenomen. De thuiszorg is meer in beeld. Omgekeerd nemen zij kennis over van het ziekenhuis, zoals omgaan met pijn. Dat gebeurt nu op dezelfde manier als in het ziekenhuis. Dit project staat als een huis. De hele structuur wordt gedragen door het management. Die formele steun is nodig. Het is reguliere zorg geworden. Daar is trots zijn het juiste woord voor!
Ze zijn terug gegaan naar de cliënt. Wat heeft de cliënt nodig? Wat wil de cliënt eigenlijk? Nu ze dat weten, kunnen ze het verschil maken voor de patiënt.

Maakt u verschil voor de patiënt?

Deel dit artikel: