Disclaimer

Disclaimer Werving & Selectie DeBoer

Algemeen

Werving- en Selectiebureau De Boer (Kamer van Koophandel 51334402), hierna te noemen De Boer Werving & Selectie, verleent u hierbij toegang tot wsdeboer.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Boer Werving & Selectie en derden zijn aangeleverd. De Boer Werving & Selectie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Boer Werving & Selectie.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Boer Werving & Selectie.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Boer Werving & Selectie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Boer Werving & Selectie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Chat openen
Kan ik je ergens mee helpen?
Kan ik je ergens mee helpen?