Privacyverklaring

Privacyverklaring Werving & Selectie DeBoer

Bij Werving & Selectie DeBoer hechten wij veel waarde aan uw privacy. Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn.

Werving & Selectie DeBoer beschermt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de omgang met uw persoonsgegevens en daarom geven wij u daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken.

Identiteit

Werving- en Selectiebureau De Boer
06 190 336 15
info@wsdeboer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Werving & Selectie DeBoer verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft versterkt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Werving & Selectie DeBoer te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.

Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP-adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Wij verzamelen enkel uw persoonsgegevens indien u vrijwillig uw e-mailadres verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie.

De website wsdeboer.nl is voorzien van een SSL-certificaat en zorgt voor een beveiligde verbinding voor het versturen van uw gegevens via het contactformulier. Het slotje in de browser geeft aan dat de website veilig is.

U vindt hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige door u verstrekte persoonsgegevens

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens

Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij deze gegevens gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u heeft aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons bestand verwijderd.

Wij zullen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor een doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Beveiliging van uw gegevens

Aangezien de online verstrekking van uw persoonsgegevens aan Werving & Selectie DeBoer puur vrijwillig is en deze gegevens ook niet speciaal gevoelig zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), nemen wij geen maatregelen ter beveiliging.

Wij gebruiken geen speciale encryptiemethodes. Voor meer informatie over de communicatie met Werving & Selectie DeBoer en het gebruik van de website verwijzen wij u naar onze Disclaimer.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan één jaar. Uw cv bewaren wij maximaal 6 maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Werving & Selectie DeBoer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@wsdeboer.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Gebruik van Cookies

Werving & Selectie DeBoer maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Gebruik van Google Analytics

Werving & Selectie DeBoer maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Werving & Selectie DeBoer te helpen analyseren hoe u van de website gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om voor Werving & Selectie DeBoer bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen voor Werving & Selectie DeBoer en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Het plaatsen van deze cookies kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wat doen wij met een datalek?

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Werving & Selectie DeBoer verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Hyperlinks

Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal cliënten van Werving & Selectie DeBoer. Graag maken wij u erop attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Werving & Selectie DeBoer, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt.

Geheimhouding

Werving & Selectie DeBoer heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

Informatieplicht

Werving & Selectie DeBoer verzamelt als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de door u verstrekte persoonlijke gegevens en gebruikt deze om uw sollicitatie te verwerken en u te helpen in contact te komen met (potentiële) vacaturehouders, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures.

We bewaren uw gegevens in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft, bewaren wij uw gegevens tot 6 maanden na de beëindiging van uw sollicitatieprocedure.

Werving & Selectie DeBoer wil u graag op de hoogte houden van nieuws, vacatures en tips. Wanneer u daarvoor toestemming geeft, kunnen wij u na beëindiging van de sollicitatieprocedure op onregelmatige basis een nieuwsbrief sturen.

U kunt Werving & Selectie DeBoer op ieder moment verzoeken uw gegevens te verwijderen of de toestemming intrekken. U geeft Werving & Selectie DeBoer toestemming om uw gegevens gedurende één jaar na beëindiging van de sollicitatieperiode op te slaan in de database, zodat u gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures en Werving & Selectie DeBoer daarover met u contact op kan nemen.

U geeft Werving & Selectie DeBoer toestemming om uw e-mailadres te gebruiken, zodat Werving & Selectie DeBoer u op onregelmatige basis kan benaderen met nieuws, vacatures en tips.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Chat openen
Kan ik je ergens mee helpen?
Kan ik je ergens mee helpen?