Veel artsen werken samen met een Verpleegkundig Specialist. U wilt dat ook, maar u twijfelt nog over de toegevoegde waarde van een Verpleegkundig Specialist (VS). De belangrijkste voordelen heb ik voor u op een rij gezet. Juist de combinatie van deze voordelen van Verpleegkundig Specialisten vormen een uitstekende aanvulling op uw patiëntenzorg en dagelijkse praktijk.37 redenen voor VS

 1. Een groot deel van de laagcomplexe medische taken van een arts kan een VS verrichten met dezelfde kwaliteit.
 2. Door inzet van een VS krijgt de arts meer tijd voor de complexe casuïstiek.
 3. Een VS is bevoegd om medische voorbehouden behandelingen te indiceren en uit te voeren, zoals UR-geneesmiddelen uitschrijven en kleine chirurgische ingrepen.
 4. Een VS kan op basis van medische anamnese en onderzoek een differentiële diagnose stellen.
 5. Door de inzet van een VS krijgt de arts naast medische ook verpleegkundige interventies.
 6. VS en arts vormen samen een goed team voor zorgvraagstukken in de toekomst.
 7. Een VS kan mede-optreden als opleider van AIO’s en co-assistenten.
 8. Een VS kan relevant wetenschappelijk onderzoek doen.
 9. Een VS kan arbeidsintensieve zorg voor zijn rekening nemen zoals huisbezoeken en het in kaart brengen van specifieke patiëntenpopulaties.
 10. Juist door de inzet van een VS kan de arts zich meer richten op zijn specialisme, omdat de VS aanvullend is en bijv. de chronische patiënten in een huisartsenpraktijk ziet.
 11. Een VS kan lichamelijk onderzoek doen.
 12. Een VS kan, net als een arts, meedraaien in ANW-diensten.
 13. Een VS kan de kwaliteit, die medisch specialisten leveren, aanvullen en samen met de arts een team vormen.
 14. Een VS is een schakel tussen verpleegkundigen, verzorgenden en artsen.
 15. Een arts hoeft het niet meer alleen te doen en kan betere kwaliteit van zorg voor patiënten bereiken.
 16. De VS is een vraagbaak voor patiënten voor verpleegkundige en medische vragen.
 17. Patiënten ervaren contact met een VS als laagdrempelig. Zij krijgen duidelijkheid en geruststelling.
 18. Een VS geeft voorlichting aan de patiënt over coping en leefstijlmanagement.
 19. Een VS is de expert voor zelfmanagement van de patiënt. Dit sluit aan bij het streven van de overheid voor meer regie en actieve participatie van patiënten.
 20. De Onderwijsinspectie beoordeelt de MANP-opleidingen (Master of Advanced Nursing Practice) als bovengemiddeld (NVAO, 2014).
 21. Door de MANP-opleiding innoveert ook uw organisatie. Tijdens de opleiding gaat de VS i.o. aan de slag met praktische patiënt- en organisatie gerelateerde vraagstukken.
 22. De VS is in staat om verbeteringen voor patiënten- en kwaliteitszorg in gang te zetten, uit te voeren en te managen.
 23. Een VS is gewend om multidisciplinair te werken, kent de domeinen van de verschillende specialismen en kan goed functioneren als ketenmanager.
 24. Een VS onderbouwt de verpleegkundige zorg evidenced based.
 25. VS zijn in alle specialismen van de gezondheidszorg actief.
 26. Een VS slaat een brug tussen het medisch en verpleegkundig domein.
 27. Een VS slaat een brug tussen de medische discipline en patiënten.
 28. Een VS slaat een brug tussen de sociaal-agogisch en paramedisch domein.
 29. Een VS is BIG opgeleid en geregistreerd.
 30. VS is innovatief, ziet mogelijkheden voor innovaties en bedt deze in.
 31. De VS staat voor deskundigheidsbevordering en coaching.
 32. Een VS is actief in het medisch en verpleegkundig domein. Dat past precies in de nieuwe definitie van gezondheid: “Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber, 2010).
 33. De VS kan integraal medisch en verpleegkundig patiënten onderzoeken én behandelplannen opstellen voor een brede kijk op patiëntproblematiek.
 34. Goede verpleegkundigen worden behouden voor de zorg door het carrièreperspectief wat de functie van VS biedt.
 35. Een VS is een rolmodel voor verpleegkundigen en toont verpleegkundig leiderschap.
 36. De VS zorgt voor continuïteit van zorg en coördinatie van zorg (casemanager).
 37. De VS is een expert met diepgaande kennis van een specifieke patiëntengroep op zowel medisch als verpleegkundig domein.

U weet er ook vast een! Laat het mij weten door uw reactie onder dit artikel te plaatsen. Ik ben benieuwd welke dat is.

U ziet, door Verpleegkundig Specialisten in te zetten kunt u vele voordelen benutten. Van welke voordelen heeft u en uw organisatie het meeste profijt?

No Thoughts on 37 redenen om met een Verpleegkundig Specialist in zee te gaan

Laat een reactie achter