Dit is een vraag die ik regelmatig krijg van zorgmanagers die er over nadenken of ze een Verpleegkundig Specialist aannemen. Wat mogen ze aan medische taken doen? Verpleegkundig Specialisten mogen voorbehouden medische handelingen uitvoeren en deze zijn wettelijk per verpleegkundig specialisme vastgelegd.

Voorbehouden medische handelingen Acute zorg Chronische zorg Preventieve zorg Intensieve zorg GGZ
verrichten van heelkundige handelingen x x   x  
verrichten van endoscopieën x x   x  
verrichten van catheterisaties x x   x  
geven van injecties x x x x x
verrichten van puncties x x   x x
verrichten van electieve cardioversie x     x  
 toepassen van defibrillatie x     x x
 voorschrijven specifieke UR-geneesmiddelen x x x x x

Deze medische handelingen mogen worden uitgevoerd als ze passen binnen het deskundigheidsgebied van de VS. Ze zijn van een beperkte complexiteit, routinematig van karakter en qua risico’s overzienbaar. Vanzelfsprekend handelt een VS volgens landelijk geldende richtlijnen, standaarden en daarvan afgeleide protocollen.

En nu taken in de praktijk.

Verpleegkundig Specialist acute zorg werkt bij een spoedeisende hulp afdeling van een ziekenhuis. Hij verleent zorg voor patiënten met acute gezondheidsproblemen en doet de triage, stabilisatie en behandeling. Een VS rijdt bijvoorbeeld op een ambulance mee.

Verpleegkundig Specialist chronische zorg verleent medische en verpleegkundige zorg bij chronische zorgvragen voor meer therapietrouw, zelfmanagement en kwaliteit van leven. Voorbeelden van taken zijn consulten van kwetsbare ouderen met delier of dementie, nazorg bij een delierpoli, palliatieve zorg of visites in een verpleeghuis.

Verpleegkundig Specialist preventieve zorg werkt in een ziekenhuis, 1e lijn en de jeugdgezondheidszorg. Zij onderkennen en voorkómen dreigende gezondheidsproblemen, bevorderen gezond gedrag en signaleren gezondheidsbedreigende factoren. Een voorbeeld is opvoedspreekuur en taken consultatiebureau-arts.

Verpleegkundig Specialist intensieve zorg richt zich op patiënten met een somatische aandoening in de behandelfase binnen ziekenhuizen, 1e lijn en de langdurige zorg. Voorbeeld van taken van een VS intensieve zorg mammologie of urologie zijn begeleiden van patienten vanaf de verwijzing van de huisarts, diagnose, uitleg behandeling tot follow up en controle spreekuur. Een VS binnen de huisartsenpraktijk behandelt patiënten met klachten van keel-neus-oren, luchtwegen, huid en bewegingsapparaat of met urologische en gynaecologische klachten.

Verpleegkundig Specialist geestelijke gezondheidszorgbiedt als hoofd- of medebehandelaar medische en verpleegkundige zorg bij patiënten met psychiatrische stoornissen. Zij stellen diagnoses, starten een behandeling al dan niet met medicijnen en zetten nazorg in.

U kunt meer lezen over medische handelingen in Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist vanaf pagina 27.

U ziet, er zijn Verpleegkundig Specialisten met verschillende specialismen, die u op meerdere manieren kunt inzetten. Welke specialisme past het best in uw organisatie?

No Thoughts on Welke medische handelingen mogen Verpleegkundig Specialisten eigenlijk doen?

Laat een reactie achter