Stel; een Verpleegkundig Specialist komt in uw organisatie en neemt een deel van het takenpakket van artsen over naast de verpleegkundige taken. Hoe kunt u de taken verdelen tussen Verpleegkundig Specialist (VS) en artsen? Ik neem als voorbeeld een organisatie die actief is in de ouderenzorg. Er zijn 5 manieren om de taken van te verdelen:

1 – VS werkt zelfstandig met arts als supervisor
2 – VS en arts werken nauw samen op de afdeling
3 – VS verricht medische triage
4 – VS ondersteunt arts met aantal specifieke taken
5 – VS heeft specifieke taken

1 – VS werkt zelfstandig met arts als supervisor
De afdelingen zijn verdeeld onder de artsen en Verpleegkundig Specialisten. Ze hebben globaal dezelfde taken (visites, MDO’s, opnames, gesprekken met bewoners en familie), maar er geldt wel een zekere grens. De VS neemt, als dat nodig is, het initiatief om de arts in te schakelen, binnen de afgesproken kaders.

2 – VS en arts werken nauw samen op de afdeling
De artsen en de VS werken nauw samen op de afdeling en zijn samen verantwoordelijk voor de medische zorg. De arts houdt de regie en de VS zorgt voor de continuïteit van de zorg. De VS is dan het vaste aanspreekpunt voor de bewoners en de verzorgenden.

3 – VS verricht medische triage
Als buiten de artsenronde een arts nodig is, verricht de VS de medische triage. Binnen de meest voorkomende ziektebeelden verricht zij zelfstandige diagnostiek, stelt een diagnose en start een (medische) behandeling tot de artsenronde.

4 – VS ondersteunt arts met aantal specifieke taken
Bij deze vorm van samenwerking is de VS meer ondersteunend en aanvullend op de arts. De VS vervult hier in mindere mate de functie van medebehandelaar. Het accent ligt meer op de rol van expert.
De VS heeft een aantal specifieke taken, zoals wond-, decubitus-, en diabeteszorg of het doen van opnames. Bij afwezigheid van de arts voert de VS de medische triage uit voor de vervangende arts en handelt zoveel mogelijk zelf af. Deze taken zijn te vergelijken met die van praktijkverpleegkundige.

5 – VS heeft specifieke taken
Voorbeelden van specifieke taken zijn

U ziet, Verpleegkundig Specialisten kunt u op meerdere manieren inzetten en de taken verdelen tussen artsen en Verpleegkundig Specialist afhankelijk van uw organisatie. Bij welke van deze varianten wordt de Verpleegkundig Specialist het best benut in uw organisatie?

No Thoughts on Verpleegkundig Specialist: frisse wind door takenpakket artsen

Laat een reactie achter