Een Verpleegkundig Specialist vervult een brugfunctie tussen medisch specialisten en verpleegkundigen, maar ook tussen medische specialisten en patiënten. Deze functie is vooral ontstaan door toename van complexe, multidisciplinaire zorg en de vraag naar goede zorgcoördinatie. Dit vraagt een andere manier van denken en handelen. De overheid stimuleert taakdifferentiatie en daarmee is een weg vrijgemaakt voor verpleegkundigen om zich te specialiseren als Verpleegkundig Specialist in een van de 5 verpleegkundig specialismen:

 

Medische taken
Door toename van de zorgvraag is het logisch dat het aantal Verpleegkundig Specialisten steeds meer zal toenemen. Verpleegkundig Specialisten kunnen immers een substantieel deel van het werk van artsen overnemen bijvoorbeeld visites lopen, diagnoses stellen, behandelplannen maken en ook verbeterpunten benoemen en innovaties starten. Zij combineren deze taken met verpleegkundig handelen. Artsen hebben daardoor meer tijd voor complexere medische taken. Dat levert meer kwaliteit voor de patiënt op en meer doelmatigheid in de zorg. Het aantal medische taken verschilt per Verpleegkundig Specialist; het is afhankelijk van de werkplek en het specialisme.

 

Voorbeelden uit de praktijk

 

Welke kennis, vaardigheden en beroepsinhoud heeft een Verpleegkundig Specialist?
De combinatie van kennis, vaardigheden en beroepsinhoud van een Verpleegkundig Specialist is uitgelegd aan de hand van 7 competentiegebieden. Deze ordening is gebaseerd op de systematiek van CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). De 7 competentiegebieden, waarvan Klinisch handelen de belangrijkste is, zijn

Wilt u meer weten wat de competentiegebieden inhouden? In het rapport van de V&VN ‘Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist’ vanaf pagina 20 staat beschreven wat de competentiegebieden precies inhouden voor Verpleegkundig Specialisten. Het is het waard om daar eens doorheen te bladeren.

Heeft u vragen of wilt u reageren? Uw vragen en reacties zijn van harte welkom.

No Thoughts on Wat kan een Verpleegkundig Specialist eigenlijk?

Laat een reactie achter