Kent u een Verpleegkundig Specialist?
Steeds merk ik dat managers in de zorg nog niet (goed) op de hoogte zijn van de functie van Verpleegkundig Specialist. Maar niet alleen managers, ook collega’s van Verpleegkundig Specialisten en P&O-ers. Met mijn blog wil ik mensen die actief zijn in de zorg uitleg en informatie geven over de functie van Verpleegkundig Specialist en de voordelen daarvan. Om alvast een groot voordeel te noemen: Verpleegkundig Specialisten kunnen het zware takenpakket van artsen verlichten, waardoor zij meer tijd hebben voor complexere medische handelingen. Voor de patiënt betekent dat meer kwaliteit.

Er ligt een schone taak om beslissers in de zorg goed te informeren over de ins en outs van de functie van Verpleegkundig Specialist. Niet alleen voor de Verpleegkundig Specialisten zelf, de negen opleidingen MANP en de opleiding GGZ VS en de V&VN, maar ook voor mij als werving & selectiebureau. Gelukkig is er een aantal Verpleegkundig Specialisten erg actief op bijvoorbeeld twitter en Linkedin. Het is leuk om hen te volgen en een kijkje in te nemen in hun dagelijks werkleven. Zoek eens op @vpkspecialist.

Wat is een Verpleegkundig Specialist eigenlijk?
Een Verpleegkundig Specialist heeft een aantal jaar werkervaring als verpleegkundige op niveau 5 en een afgeronde opleiding MANP (Master of Advanced Nursing Practice). Tijdens deze opleiding leren ze onder andere klinisch redeneren en initiëren van interventies voor patiëntzorg vanuit de medische en verpleegkundige invalshoek, maar ook verpleegkundig leiderschap voor onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering.

Expert voor specifieke patientengroep
Een Verpleegkundig Specialist kan een groot aantal taken van artsen overnemen. Zoals het doen van intakes, stellen van diagnoses, maken van zorg- en behandelplannen en keuze van medicatie. De Verpleegkundig Specialist werkt zelfstandig, maar doet dit altijd onder supervisie van de behandelend medisch specialist. Het team heeft daarmee een expert in huis met een diepgaande kennis van een specifieke patiëntengroep op zowel medisch als verpleegkundig niveau.

De plussen
De Verpleegkundig Specialist handelt dus vanuit het verpleegkundig èn medisch domein. Het voordeel daarvan is dat hij of zij over de grenzen van disciplines, kennis en kunde heen kan kijken. Daarnaast is een Verpleegkundig Specialist opgeleid om onderzoek en innovaties te doen en om naaste collega’s te coachen om zodoende de zorg te verbeteren.  Doordat de Verpleegkundig Specialist de minder complexe handelingen van artsen overneemt, worden de wachtlijsten teruggedrongen en wordt de bereikbaarheid van de zorg vergroot.
U vindt Verpleegkundig Specialisten in bijna elk type zorginstelling, zoals ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, jeugdzorg, eerstelijnszorg, revalidatiecentra, GGD, ambulance- en gehandicaptenzorg en thuiszorg.

De 3 pijlers van de werkzaamheden:

Merkt u ook dat er managers in de zorg zijn die niet (goed) op hoogte zijn van de veelzijdige functie van Verpleegkundig Specialist? U kunt dit artikel met hen delen. Ik wil ook contact met hen opnemen om meer uitleg te geven.

No Thoughts on Wat is een Verpleegkundig Specialist eigenlijk?

Laat een reactie achter