Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants

  • Wil u de zorgkwaliteit verbeteren?
  • Heeft u medisch team behoefte aan een brug tussen medici en verzorgenden? Of tussen artsen en patienten?
  • Ben u actief met vernieuwingen ontwikkelen en realiseren?
  • Denkt u na over taakherschikking?

Heeft u weleens aan een Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant gedacht?

Deze professionals kunnen medische en organisatorische taken van artsen en medische specialisten overnemen. Dit geeft vele voordelen, waaronder bevorderen en continueren van de kwaliteit van de zorg. In het rode blok vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen.

_BNF2094-72dpi

De belangrijkste voordelen van een Verpleegkundig Specialist (pdf) »

Werving & Selectie deBoer is gespecialiseerd in werving en selectie van deze functiegroepen en dus goed op de hoogte van de ins en outs. Bekend met de markt, vacatures, bewegingen en behoeften van deze professionals en de opdrachtgevers.

Bel gerust om een afspraak te maken. Ik leg u graag uit wat een Verpleegkundig Specialist of Physician Assistant voor uw organisatie kan betekenen.